THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG MIỀN TÂY

Đơn giá: 70.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Thịt kho tộ

2/ Rau muống xào tỏi

3/ Canh cải bệ xanh thịt bằm

4/ Cơm trắng

5/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lạnh.

1/ Cá hú kho tộ

2/ Cải nồi xào tỏi

3/ Canh rau tập tàn tép bằm

4/ Cơm trắng

5/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lạnh.

1/ Cá lóc kho tộ

2/Đậu bún xào tỏi

3/ Canh cải ngọt thịt bằm

4/ Cơm trắng

5/ Trái cây theo mùa/ trà đá/Khăn lạnh.

 

Đơn giá 80.000 VND/khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Cá hú kho tộ

3/ Lòng gà xào mướp

4/Canh chua tép

5/ Cơm trắng

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lanh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Đậu que xào tỏi

3/ Thịt kho tiêu

4/Canh bầu tép bằm

5/ Cơm trắng

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lanh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/Rau muống xào tỏi

3/ Cá lóc kho tộ

4/ Canh ngót chả cá

5/ Cơm trắng

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lanh.

 

Đơn Giá: 90.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/Bắp cải xào tỏi

3/ Gà kho sả

4/ Lẩu chua cá hú

5/ Bún (cơm trắng)

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá/ khăn lạnh

1/ cá tai tượng chiên xù

2/ Cá hú kho tộ

3/ Cải ngọt xào thịt

4/ Lẩu chua cá điêu hồng

5/ Bún (cơm trắng)

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Rau muống xào tỏi

3/ Tép ram cốt dừa

4/ Lẩu chua cá lóc

5/ Bún (cơm trắng)

6/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lanh.

 

Đơn giá 100.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi củ hủ dừa thịt

3/ Đậu que xào thịt

4/ Tép ram thịt ba chỉ

5/ Lẩu chua cá lóc

6/Cơm trắng (Bún)

7/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi gà hoa chuối

3/ Lòng gà xào giá hẹ

4/ Cá kèo kho rau răm

5/ Lẩu chua cá hú

6/ Cơm trắng (Bún)

7/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xà

2/ Salad rau càng cua trứng

3/ Rau muống xào tỏi

4/ Thịt kho tộ

5/ Lẩu chua cá điêu hồng

6/ Cơm trắng (Bún)

7/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

 

Đơn giá: 110.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực Đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi dừa tôm thịt

4/ Cá hú kho thịt ba chỉ

5/ Rau muống xào tỏi

6/ Lẩu cá kèo lá giang

7/ Cơm trắng (Bún)

8/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Chả giò tôm thịt

3/ Gỏi bồn bồn

4/ Củ hủ dừa xào tép

5/ Sườn non ram mặn

6/ Lẩu chua cá hú

7/ Cơm trắng (Bún)

8/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Rau xào thập cẩm

4/ Cải thìa xào tỏi

5/ Thịt kho tàu+dưa cải trôn giá hẹ

6/ Lẩu chua cá Lóc

7/ Cơm trắng (Bún)

8/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh

 

Đơn giá 120.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi rau càng cua thị bò

4/ Đậu hủ Tứ Xuyên

5/ Củ hủ dừa xào tép

6/ Cá rô kho thị ba chỉ

7/ Lẩu điêu hồng cơm mẻ

8/ Cơm trắng (Bún)

9/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng hấp

2/ Chả giò tôm thịt

3/ Dưa leo xào mực

4/ Gà kho gừng

5/ Rau muống xào tỏi

6/ Trứng chiên

7/ Lẩu chua cá hú

8/ Cơm trắng (Bún)

9/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

1/ Cá Tai tượng chien xù

2/ Salad dầu giấm cá ngừ

3/ Mực xào bông hẹ

4/ Cá kèo kho rau răm

5/ Trứng chiên thịt bằm

6/ Cà tím Tứ Xuyên

7/ Lẩu chua cá lóc

8/ Cơm trắng

9 Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

 

Đơn giá : 130.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

4/ Mực xào bông hẹ

5/ Vịt kho gừng

6/ Rau luộc kho quẹt

7/ Lẩu ngót cá điêu hồng

8/ Cơm trắng (Bún)

9/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá điêu hồng hấp HK

2/ Chả giò tôm thịt

3/ Gỏi rau muống thịt bò

4/ Đậu hủ Tứ Xuyên

5/ Rau củ xào thịt

6/ Cá hú kho thịt ba chỉ

7/ Lẩu gà lá giang

8/ Cơm trắng (Bún)

9/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Salad rau cang cua trứng

3/ Gà kho sả

4/ Củ hủ dừa xào thịt

5/ Tép ram thịt ba chỉ

6/ Trứng chiên thịt bằm

8/ Lẩu cua đồng

8/ Cơm trắng ( Bún)

9/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

 

Đơn giá : 140.000 VND/ Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi bồn bồn hải sản

4/ Chả giò tôm thịt

5/ Cải thìa sốt dầu hào

6/ Cà tím Tứ Xuyên

7/ Cá rô kho thịt ba chỉ

8/ Lẩu Thái hải sản

9/ Cơm trắng (Bún)

10/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

1/ Cá tai tượng hấp HK

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi gà hoa chuối

4/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

5/ Rau luộc mấm trứng hồng đào

6/ Đậu hủ Tứ Xuyên

7/ Cá lóc kho thịt ba chỉ

8/ Lẩu chua cá hú

9/ Cơm trắng (Bún)

10/Trái cây theo mùa/trà đá /khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Salad dầu giấm trứng

4/ Chả giò tôm thịt

5/ Gà chiên nước mấm

6/ Rau muống xào thịt bò

7/ Chân gà hấp nấm đông cô

8/ Lẩu chua cá lóc

9/ Cơm trắng (Bún)

10/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

 

 

Đơn giá 150.000 VND/ Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi xoài tôm khô

4/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

5/ Bông cải xào bò

6/ Rau luộc mấm trứng hồng đào

7/ Gà chiên nước mấm

8/ Lẩu ngót cá điêu hồng

9/ Cơm trắng (bún)

10/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

1/ Cá Lóc hấp bầu

2/ Chả giò tôm thịt

3/ Salad dầu giấm cá ngừ

4/ Tôm càng xanh nướng (Hấp)

5/ Mực xào dưa leo

6/ Rau luộc + kho quẹt

7/ Sườn xào chua ngọt

8/ Lẩu cá điêu hồng cơm mẻ

9/ Cơm trắng (Bún)

10/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi hoa chuối tôm thịt

4/ Chân gà hầm nấm đông cô

5/ Lươn xào lăn

6/ Rau muống xào thịt bò

7/ Trứng chiên hải sản

8/ Lẩu chua cá hú

9/ Cơm trắng (Bún)

10/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lanh.

Đơn giá : 160.000 VND /Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi bồn bồn tôm thịt

4/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

5/ Trứng chiên thịt bằm

6/ Rau luộc mấm trứng hồng đào

7/ Sườn xào chua ngọt

8/ Cà tím Tứ Xuyên

9/ Lẩu vịt nấu môn

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi ngó sen tôm thịt

4/ Mực xào sa tế

5/ Rau muống xào thịt bò

6/ Chân gà hấp nấm đông cô

7/ Trứng chiên củ hành

8/ Hoa chuối chiên

9/ Lẩu chua cá ngát

10/Bún (Cơm trắng)

11/Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá lóc hấp bầu

2/ Chả giò tôm thịt

3/ Salad dầu giấm cá ngừ

4/ Ếch xào lăn

5/ Rau muống xào tỏi

6/ Tép ram thịt ba chỉ

7/ Rau luộc kho quẹt

8/ Cá basa chiên xả

9/ Lẩu lươn hoa chuối

10/Bún (Cơm trắng)

11/Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

Đơn giá : 170.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi hoa chuối tôm thịt

3/ Xôi phồng

4/ Gà nướng muối ớt

5/ Tôm càng xanh hấp tỏi

6/ Cá kèo kho rau răm

7/ Bó xôi xào bò

8/ Trứng chiên hải sản

9/ Lẩu gà lá giang

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chưng tương

2/ Chả giò hải sản

3/ Gỏi rau càng cua thịt bò

4/ Gà hấp lá sen

5/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

6/ Rau muống xào thịt bò

7/ Hoa chuối chiên

8/ Cá hú kho thịt ba chỉ

9/ Lẩu chua cá ngát

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá lóc hấp bầu

2/ Xôi phồng

3/ Gà quay mật ong

4/ Ếch kho sả

5/ Tôm càng xanh nướng moi

6/ Bông cải xào thịt bò

7/ Rau luộc + kho quẹt

8/Trứng chiên củ hành

9/ Lẩu cá ngát cơm mẻ

11/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

Đơn giá 180.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi củ hủ dừa hải sản

3/ Xôi phồng

4/Tôm càng xanh hấp nước dừa

5/ Bầu luộc mấm trứng hồng đào

6/ Nghêu hấp xả

7/ Bông hẹ xào bò

8/ Cá lóc kho thị ba chỉ

9/Lẩu Thái hải sản

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá lóc nướng trui

2/ Gỏi càng cua thịt bò

3/ Xôi phồng

4/ Gà quay

5/ Tôm càng xanh nướng (Hấp)

6/ Nghêu hấp xả

7/ Mực xào bông hẹ

8/ Cá hú kho thị ba chỉ

9/ Lẩu vịt nấu môn

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa/ trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá lóc hấp bầu

2/Gỏi bồn bồn hải sản

3/ Xôi phồng

4/ Gà xối mở

5/ Mực xào sa tế

6/ Tôm sú rim mặn

7/ Bó xôi xào thịt bò

8/ Khổ qua xào trứng

9/ Lẩu chua cá ngát

10/ Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

Đơn giá 190.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá lóc hấp bầu

2/ Gỏi ngó sen hải sản

3/ Chả giò hải sản

4/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

5/ Chân gà hấp nấm đông cô

6/ Cải thìa xào nấm đông cô

7/ Cá ngát kho thịt ba chỉ

8/ Lươn xào lăn

9/ Lẩu cá bông lau cơm mẻ

10/Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi củ hủ dừa hải sản

3/ Gà chiên nước mấm

4/ Đậu hủ non hấp tôm

5/ Bông hẹ xào bò

6/ Cá bông lau kho thịt ba chỉ

7/ Cá basa phi lê sốt cà chua

8/ Rau luộc + kho quẹt

9/ Lẩu thập cẩm

10/ Mì trứng (Cơm trắng)

11/Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

1/ Cá lóc hấp bầu

2/ Gỏi bồn bồn hải sản

3/ Xôi phồng

4/ Gà rô ti

5/ Bông cải xào bò

6/ Mực chiên giòn muối ớt

7/ Trứng chiên hải sản

8/ Ếch kho sả

9/ Lẩu chua cá bông lau

10/Bún (Cơm trắng)

11/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

Đơn giá 220.000 VND/Khách

Thực đơn A

Thực đơn B

Thực đơn C

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Salad dầu giấm cá ngừ

3/ Tôm càng xanh hấp nước dừa

4/ Đậu hủ Tứ Xuyên

5/Gà hấp hành

6/Nấm xào thập cẩm

7/ Ếch kho sả

8/ Bò xào bông hẹ

9/Trứng chiên hải sản

10/ Lẩu mắm cá bông lau

11/ Bún (Cơm trắng)

12/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá tai tượng chiên xù

2/ Gỏi bồn bồn hải sản

3/ Xôi phòng

4/ Đậu hủ non hấp tôm

5/ Chả giò hải sản

6/Tôm càng xanh hấp tỏi

7/ Lươn xào lăn

8/ Nghêu hấp Thái

9/ Bông bí xào bò

10/ Lẩu nấm thập cẩm

11/ Mì trứng (Cơm trắng)

12/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

1/ Cá lóc nướng trui

2/ Xôi phồng

3/ Gỏi củ hủ dừa hải sản

4/ Cà tím Tứ Xuyên

5/ Tôm càng xanh nướng (Hấp)

6/ Gà hấp lá chanh

7/ Nghêu hấp Thái

8/ Mực chiên giòn

9/ Bông cải xào bò

10/ Lẩu nấm hải sản

11/ Mì trứng (Cơm trắng)

12/ Trái cây theo mùa / trà đá / khăn lạnh.

 

 HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.

GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM THUẾ VAT VÀ SUẤT ĂN NỘI BỘ.

THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG 2020.

THỰC ĐƠN TRÊN ÁP DỤNG CHO ĐOÀN 10 KHÁCH TRỞ LÊN.

ĐOÀN DƯỚI 08 KHÁCH NHÀ HÀNG SẼ BÁO GIÁ PHỤ THU

 

Chia sẻ:

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Copyright © DU LỊCH MỸ THO. All rights reserved. Design by NINA.VN
./templates/news_detail_tpl.php